SURGA itu seperti Perpustakaan yang sangat besar.

HP 081265748769

HP 081265748769

5.12.14

Kisah Heroik 20 Panglima Perang Islam

Kisah Heroik 20 Panglima Perang Islam

Penulis            : Abdurrahman Wahyudi, M. SI
Kategori         : Remaja, Dewasa, Umum
Jumlah Hlm    : 266 Halaman (Bookman Old Style, 12 pt, 2 Spasi)


1.      Hamzah bin Abdul Muthalib
2.      Usamah bin Zaid
3.      Amr Bin Ash

4.      Khalid bin Walid

5.      Matsna
6.      Saad bin Abi Waqash
7.      Abu Ubaidah bin Jarrah
8.      Abu Salamah
9.      Abdullah bin Zubair
10.  Salman Al-Farisi
11.  Ja’far bin Abi Thalib
12.  Zaid bin Haritsah
13.  Zubair bin Awam
14.  Thariq bin Ziyad
15.  Salahuddin Al-Ayyubi
16.  Abdullah bin Rawahah
17.  Qutaibah bin Muslim
18.  Abdurrahman Al-Ghifaqi
19.  Shilah bin Asy-Yam Al-Adawi
20.  Abu Muslim Al-Khaulani         


Tidak ada komentar:

Posting Komentar