SURGA itu seperti Perpustakaan yang sangat besar.

HP 081265748769

HP 081265748769

15.9.11

Khulashah At-Tarikh Al-Islami- Perjalanan Hidup Nabi Muhammad saw

Khulashah At-Tarikh Al-Islami

"Perjalanan Hidup Nabi Muhammad saw"

Edisi Dua BAhasa Indonesia-Arab

Oleh: K.H. Siradjuddin Abbas

Harga: Rp. 12.000,-  


Buku ini cukup bagus, mengupas sejarah Islam secara ringkas khususnya menyangkut sejarah Rasulullah SAW, antara lain mengenai keturunan Beliau, kelahirannya, masa disusukannya, ketika beliau remaja, sifat-sifatnya yang mulia, ditetapkannya sebagai Nabi dan Rasul, kegiatan dakwahnya, hijrahnya, hingga wafatnya.
Buku ini baik untuk bahan bacaan anak-anak sekolah dan juga bagi yang ingin mengetahui sejarah Rasulullah saw serta perjuangannya dalam mendakwahkan Islam dan ajaran-ajarannya.