SURGA itu seperti Perpustakaan yang sangat besar.

HP 081265748769

HP 081265748769

5.8.12

Buku ANtik Menarik dan Berkelas

Buku Antik
 Baik untuk dikoleksi dan referensi


·        Jaarboek van de Technische Hoogeschool te Bandoeng [Java, Nederlandsch-Indie], cursusjaar, lustrum-uitgegeven door de faculteit van technische wetenschaf in Ausgustus 1935. Gedrukt Bij Gebroeders Kleijne Co, Bandoeng. 173 hlm. Keterangan: Dilengkapi foto yang menarik, gambar-gambar ITB tempo dulu.
·        Onze Koloniale Landbouw. Twaalf populaire handboekjes over Nederl-Indische landbouw producten, onder redactie van Dr. J. Dekker. DE RIJST door J.J. Paerels, derde druk. Haarlem H.D. Tjeenk Willink  & Zoon 1923. 99 hlm. Keterangan: Dilengkapi foto-foto pertanian, pak tani, dan nuansa kampung pedesaan. Gambar-gambarnya menawan dan memikat. 
·        Jaarboek van de Technische Hoogeschool te Bandoeng,  cursusjaar, uitgegeven door de faculteit van technische wetenschaf in Juli 1929, NV Drukkern Marks Klits Bandoeng. 103 hlm.
·        Jaarboek van de Technische Hoogeschool te Bandoeng,  cursusjaar, uitgegeven door de faculteit van technische wetenschaf in Juli 1933, Marks Klits Bandoeng. 28 hlm.
·        Publicaties Technische Hoogeschool  Bandoeng in periode 1920-1936. Gedrukt Bij Gebroeders Kleijne Co, Bandoeng. 25 hlm.
·        Adresboek 1939 van de Ingenieurs en Technologen. Gediplomeerd aan de Koninklijke Akademie 1846-1864. Polytechische School 1865-1905. Technische Hoogeschool 1906-1939. N.V. Haagsche Drukkerij En Uitgeversmaatschappij. 222 hlm.
·        Landsarchief van Nederlandsch Indie 1892-1942. 16 hlm.
·        De Afdeeling Doessonlanden, Zuider en Ooster-afdeeling van Borneo. Door H.E.D. Engelhard. Keterangan: Hlm tidak lengkap. Peta asli masih ada.
·        Reis over de Eilanden Bali en Lombok, door H. Zollinger, naturalist, 15 hlm.
·        Bonische Veldtoght [1859-1860], Eenige Bladen uit het dagboek van JJ de Rochemont, uit te geven ten voordeele van de hulbehoevende betrekkingen, door de vermoorde bemanning van M. Stoomschip ONRUST nagelaten, Soerabaya Gebr, Gimberg dan Co, 1860, 109 hlm.
·        De Nieuwe Haven, voor Batavia, Met Losse kaart, 28 hlm.
·        Korte Levensschet  van den minister-president Dr. H. Colijn door Mr, J.M. Fuchs. N.V. Boekhandel W. Ten Have Amsterdam, 55 hlm.
·        Beknopte Aardrijkskunde van Nederlandsch-Indie,  ten gebruike bij het Lager en meer uitgebreid lager onderwijs in nederlandsch-indie door R. Metelerkamp. Onderwijzer te Porworedjo, Zwolle, WEJ Tjeenk Willink, 1888. 75 hlm.
·        Onze Koloniale Landbouw. Twaalf populaire handboekjes over nederl-indische landbouw producten, onder redactie van Dr. J. Dekker. I. De Rietsuikerindustrie of Java, door J. Sibinga Mulder. Oud Administrateur eener Suikerfabriek of Java. Suikerfabriek Tegowangie [Residentie en afdeeling Kediri]. Haarlem H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1912. 99 hlm. Dilengkapi foto yang menarik.
·        Nota van toelichting, betreffende de zelf-besturende landschappen Paloe, Dolo, Sigi en Beromaroe. Overgedrukt uit het Tijdschrift van het Bataviaasch Genootshap van Kunsten Wetenschappen [deel LIV, aflevering 1-2]
·        Nota van toelichting  omtrent de federatie Doeri of Talloe-Batoe Papan, bestaande uit de Landschappen Maloewa, Allah en Boentoe-Batoe. Overgedrukt uit het Tijdschrift van het Bataviaasch Genootshap van Kunsten Wetenschappen [deel LIV, aflevering 5-6]
·        Korte Beschrijving van het Zuild oostelijk Schiereilland van Celebes, in het Bitzonder van de Vosmaers-Baai of van Kendari verrijkt met eenige berigten omtrent den stam der Orang Badjos en Meer Andere Aanteekeningen door J.N Vosmaer. 196 hlm.
·        Rapport Directeur Van Slands Plantentiun Betrefende de Kantoencultuur in Nederlandsch Indie, Extra Bijvoegsel der Javasche. Batavia, Landsdrukkerij 1904. 16 hlm.
·        Tropisch Nederland , In Zakformaat, [tweede serie] 1. RUBBER door Ir. W. Spoon Dr. Oud-Scheikundige van het Rubberproefstation te Buientezorg. Chef Voorlichtingsdienst van de Afdeeling. 27 hlm.
·        Tropisch Nederland , In Zakformaat, [tweede serie] 4. COCOS en Oliepalmcultuur door Dr. J. Th. De Haan. Uitgegeven onder auspicien van het Koloniaal Instituut. De hofstad-Den Haag. 44 hlm.
·        Tropisch Nederland , In Zakformaat, [tweede serie] 8. KINA door Dr. Ch. W.F. Winckel. Uitgegeven onder auspicien van het Koloniaal Instituut. 36 hlm.
·        Tropisch Nederland , In Zakformaat, [tweede serie] 9. SPECERIJEN door Ir. W. L. Utermark. Uitgegeven onder auspicien van het Koloniaal Instituut. 47 hlm.
·        Beschrijving van de Haven Van Batavia, Tandjong Priok. Gravenhage Ter Algemeene Landsrukkerij 1888. 26 hlm. Keterangan: Dilengkapi denah gambar pelabuhan/dermaga Tanjung Priuk.  


Hub. 081802274640, Setiadi